ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР ПРИЄДНАННЯ

про постачання готової їжі та надання послуг харчування 


 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


 1. Сервіс харчування КАБАЧОК (далі — Виконавець) публікує даний договір, що є публічним договором-офертою (далі — Договір) і відповідно до статей 633, 641, 642 Цивільного кодексу України має  юридичну силу письмового договору, про надання послуг харчування та продаж товарів, представлених на офіційному інтернет-сайті Продавця https://kabachok.group (далі – Сайт).

 2. Факт реєстрації на Сайті та розміщення замовлення покупця є повним і беззаперечним погодженням з умовами цього публічного договору та інформації, викладеної на Сайті.

 3. У зв'язку з цим, перш ніж почати реєстрацію на сайті або зробити замовлення, уважно ознайомтесь з цим Договором. У випадку, якщо Ви не погоджуєтесь з будь-якою умовою  цього Договору, Ви не зможете зробити замовлення та скористатись послугами від сервісу харчування КАБАЧОК.  


 1. ОСНОВНІ ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ


 1. Законодавством є чинне законодавство України.

 2. Публічний Договір – договір відповідно до ст. ст. 633, 641 Цивільного кодексу України, який встановлює однакові для всіх замовників умови надання послуг на умовах публічної оферти з моменту її акцептування Замовником.

 3. Договір приєднання – договір, умови якого встановлені однією із сторін у формулярах або інших стандартних формах, який може бути укладений лише шляхом приєднання другої сторони до запропонованого договору в цілому. Друга сторона не може запропонувати свої умови договору.

 4. Публічна оферта – пропозиція Виконавця укласти з ним договір, викладена в цьому Договорі та адресована будь-якій фізичній особі у відповідності зі статтями 633 та 641 Цивільного кодексу України.

 5. Акцептування договору – вчинення Замовником дій, в порядку, визначеному цим Договором, що свідчать про повне і безумовне прийняття Замовником визначених в публічній оферті умов договору. 

 6. Виконавець - юридична або фізична особа - підприємець, зареєстрований відповідно до Законодавства, який реалізує продукцію, визначену на Сайті, з урахуванням умов даного Договору.

 7. Замовник - юридична або фізична особа, яка досягла 18 років, має повну цивільну правоздатність і дієздатність, є зареєстрованим Замовником на сайті https://kabachok.group/.

 8. Продукція – готова їжа, відповідно до переліку страв, опис яких міститься на Сайті, яка поставляється Замовнику в погоджений спосіб та час, а також супутні товари та послуги, що надаються Виконавцем на умовах цього Договору.   

 9. Сайт – сайт Виконавця в мережі Інтернет, що розміщений за посиланням: https://kabachok.group/.

 10. Зміст сайту – охоронювані результати інтелектуальної, творчої діяльності або інших об'єктів права інтелектуальної власності, включаючи, але не обмежуючись: тексти літературних творів, їх імена, передмови, анотації, статті, ілюстрації, обкладинки, музика з текстом, графічним, текстовим, фотографічним, похідним, композитним та іншими роботами, інтерфейси, назви торгових марок, логотипи, комп'ютерні програми та програми, компіляція даних (бази даних), а також дизайн, структура, вибір, координація, зовнішній вигляд, загальний стиль і розташування текстів, що входять до складу Сайта та інші об’єкти інтелектуальної власності всі разом або окремо, що містяться на Сайті. 

 11. Замовлення - належним чином оформлене і розміщене на Сайті  замовлення Замовника  на придбання Продукції Виконавця.


 1. АКЦЕПТУВАННЯ ДОГОВОРУ


 1. Цей Договір є договором приєднання в розумінні ст. 634 Цивільного кодексу України. Акцептуючи Договір Замовник автоматично погоджується з усіма умовами Договору та всіх додатків до нього.

 2. Підтвердженням акцептування договору Замовником є оформлення та відправлення Виконавцю замовлення через сайт та сплата вартості Продукції.

 3. Договір вважається укладеним з моменту оплати Заявником вартості Продукції, чи вчинення інших дій, що свідчать про згоду дотримуватися умов Договору без подальшого підписання паперових примірників Сторонами.

 4. Замовник, з моменту розміщення замовлення та оплати вартості Продукції, дає згоду дотримуватися умов Договору та купувати Продукцію на передбачених Договором умовах.

 5. Після реєстрації на Сайті, розміщені на Сайті замовлення та оплати вартості Продукції у спосіб, визначений на Сайті, Покупець не може посилатись на незнання з будь-яких питань, що врегульовані цим Договором.


 1. РЕЄСТРАЦІЯ


 1. Для здійснення замовлень Замовник повинен зареєструватися на Сайті (створити обліковий запис) шляхом заповнення відповідної реєстраційної форми та безумовного прийняття та погодження умов цього Договору шляхом підтвердження пункту «Прийняти умови Договору».

 2. Виконавець надає Замовнику можливість створити лише один обліковий запис (профіль).

 3. Після завершення реєстрації Замовник отримує логін і пароль для входу в особистий кабінет. Замовник  несе повну відповідальність за безпеку його логіна та паролю, а також за все, що буде зроблено під його обліковим записом на Сайті.

 4. Замовник зобов'язується негайно інформувати Kabachok у разі несанкціонованого доступу до свого облікового запису третіми особами або будь-якими іншими порушеннями безпеки.

 5. Замовник, зареєструвавши на Сайті, дає свою згоду на отримання регулярних повідомлень з детальною інформацією про Продукцію та послуги, зміни в умовах обслуговування, акції та бонусні програми на свою електронну пошту та/або у вигляді sms-повідомлень.

 6. Замовник підтверджує, що отримання інформації від покупця на його електронну пошту та / або у вигляді будь-яких SMS-повідомлень не є спамом.


 1. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ЗАМОВЛЕНЬ


 1. Замовлення може бути зроблене шляхом вибору страв в одному з видів меню: “Standard”, “Different”, інші. Сторінка “Мої замовлення” - можливість ознайомитися з наявними меню, стравами, інгредієнтами, зробити вибір на період до одного місяця або ж відредагувати його.

 2. Замовник має можливість здійснювати замовлення, як на один день, так і на період до одного місяця. Замовлення робиться на наступний день і далі. Не можна зробити замовлення день у день.

 3. Замовлення можна скасувати або змінити. На наступний день це можна зробити до 24:00 за Київським часом.


 1. ВАРТІСТЬ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ


 1. Послуги надаються Замовнику на умовах 100 % попередньої оплати відповідно до затверджених Виконавцем цін, вказаних на веб-сайті Виконавця (надалі за текстом – «Ціни»).

 2. Оплата Послуг здійснюється в національній валюті України – гривні, у безготівковій формі, шляхом переказу Замовником грошових коштів на поточний рахунок Виконавця за сформованим рахунком із використанням платіжної системи WAYFORPAY чи шляхом банківського переказу, на вибір Замовника. 

 3. Покупець підтверджує свою згоду на оплату послуг (комісій) третім особам (банку та/або платіжній системі), які здійснюють платежі за допомогою платіжної картки, якщо такі встановлені.                                

 4. У разі здійснення Замовником оплати з використанням платіжної системи, обов'язок Замовника сплатити вартість Продукції вважається виконаним з моменту здійснення оплати через платіжну систему, а сплачені кошти відображаються на балансі Замовника в особистому кабінеті на Сайті протягом 5 хвилин.  У разі здійснення Замовником оплати шляхом банківського переказу, обов'язок Замовника сплатити вартість Продукції вважається виконаним з моменту зарахування відповідних коштів на поточний рахунок Виконавця. Такі кошти відображаються на балансі Замовника в особистому кабінеті на Сайті протягом 24 годин з моменту зарахування коштів на поточний рахунок Виконавця. 1. У разі відсутності Замовника у визначений час для отримання Продукції, вона вважаються поставленою Замовнику (послуги надані) і кошти у цьому разі Замовнику не повертаються.


 1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН


 1. Обов'язки Виконавця:

  1. Не розголошувати будь-яку приватну інформацію Покупця або надавати доступ до цієї інформації третім особам, крім випадків, передбачених чинним законодавством України; 

  2. Приймати, обробляти Замовлення, інформувати Покупця про зміни статусу замовлення, а також про зміни в меню та умовах поставки Продукції чи надання послуг.

  3. Доставляти Покупцеві Продукцію, що відповідає вимогам Договору і чинного законодавства України в строк і на умовах, зазначених в Договорі.

  4. Не розміщувати на Сайті файли, які містять або можуть містити віруси або інше шкідливе програмне забезпечення; 

  5. Не публікувати на Сайті будь-яку інформацію, яка порушує права третіх осіб на результати інтелектуальної діяльності;  

  6. Інші обов'язки Kabachok відповідно до цієї Пропозиції та законодавства.

 2. Права Виконавця:

  1. На власний розсуд змінювати, доповнювати або видаляти будь-яку розміщувану на сайті інформацію, а також відео та графічний контент, будь-які елементи та складові частини Сайту.

  2. Зупиняти, обмежувати чи припиняти доступ Замовника до всіх або до будь-якого розділу Сайту в будь-який час у випадку порушення Замовником цього Договору або Законодавства, в тому числі у випадку порушення зобов’язань Замовника, щодо внесення передоплати за Продукцію та послуги Виконавця.   

  3. Без спеціального повідомлення Замовника вносити зміни та доповнення до цього Договору. Зміни набувають чинності з моменту їх розміщення (публікації на сайті), якщо інше прямо не зазначено Виконавцем.

  4. Не виконувати замовлення у разі настання форс-мажорних обставин.

  5. Проводити маркетингові заходи, в тому числі шляхом відправки на електронну пошту у вигляді смс-повідомлень, інформації про Продукцію Сервісу харчування Кабачок, спеціальні пропозиції та анонси;

  6. Залучати до надання послуг будь-яких третіх осіб, зберігаючи при цьому повну відповідальність перед Замовником за Продукцію та послуги, що надаються через Сайт. 

 3. Обов'язки Замовника 

  1. Уважно ознайомитись з інструкцією щодо користування системою замовлення їжі;

  2. Уважно знайомитись з інгридієнтами, які використовуються у приготування страв та не здійснювати замовлення страв, які можуть викликати алергічну або іншу небажану реакцію на Продукцію;

  3. Здійснювати замовлення та оплачувати Продукцію Виконавця згідно правил та цін, зазначених на Сайті та в цьому Договорі;

  4. Регулярно знайомитись з інформацією, розміщеною на Сайті, в особистому кабінеті Замовника, та у повідомленнях, що надходять від Виконавця на зареєстровані поштову адресу та номер телефону Замовника;   

  5. Утримуватись від здійснення дій, спрямованих на дестабілізацію роботи Сайту, здійснення спроб несанкціонованого доступу до Сайту, а також здійснення будь-яких інших дій, що порушують права Виконавця та/або третіх осіб

  6. Надавати під час реєстрації (створенні облікового запису) точну, актуальну та повну інформацію про себе, яка вимагається для реєстрації на Сайті;

  7. Вживати необхідні заходи для убезпечення свого облікового запису та паролів, а також електронної картки ідентифікації. В разі втрати картки, Замовник оплачує виготовлення дублікату сплачуючи при цьому вартість цієї послуги згідно тарифів Виконавця.

 4. Права Замовника:

  1. Отримувати достовірну та повну інформацію про Продукцію; 

  2. Отримувати Продукцію у місці та час відповідно до здійсненого замовлення; 

  3. Відмовитись від купівлі продукції та послуг Виконавця шляхом видалення облікового запису з Сайту.


 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ


 1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за цим Договором, сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

 2. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов’язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

 3. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні законодавства.

 4. Виконавець не несе будь-яку відповідальність за ненадання або неналежне надання Послуг Замовнику за умови настання будь-яких обставин, які виникли не з вини Виконавця (а саме – настання обставин, які виникли з вини чи необережності Замовника та / або настання обставин, які виникли з вини чи необережності будь-якої третьої особи (будь-яких третіх осіб) та /або настання форс-мажорних обставин).


 1. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ


 1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань, що передбачені даним Договором, якщо воно виникло внаслідок форс-мажорних обставин.

 2. Під форс-мажорними обставинами у даному Договорі розуміються будь-які обставини, що виникли поза волею або всупереч волі чи бажанню Сторін і яких не можна передбачити чи уникнути, включаючи: військові дії, громадські заворушення, епідемії, блокаду, землетруси, повені, пожежі, а також рішення чи приписи органів державної влади та управління держави, резидентом якої є Замовник, або держави, резидентом якої є Виконавець, внаслідок яких на Сторони (або одну із Сторін) покладатимуться додаткові обов’язки чи встановлюватимуться додаткові обмеження і які роблять неможливим подальше повне або часткове виконання Договору, а також інші дії чи події, що існують поза волею Сторін.

 3. Якщо форс-мажорні обставини триватимуть більше 2-х (двох) місяців поспіль, то кожна із Сторін матиме право відмовитись від подальшого виконання зобов’язань за цим Договором і, в такому разі, жодна із Сторін не матиме права на відшкодування іншою Стороною можливих збитків.


 1. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ


 1. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а рівно всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання і виконання цього Договору відповідно до його умов.

 2. Власним акцептуванням Договору Замовник добровільно надає згоду на збір та обробку власних персональних даних з наступною метою: дані, що стають відомі, використовуватимуться в комерційних цілях, в тому числі отримання інформації про замовлення та обробки інформації про нього, надсилання телекомунікаційними засобами зв’язку (електронною поштою, мобільним зв’язком) рекламних та спеціальних пропозицій, інформації про акції або будь-якої іншої інформації про діяльність Виконавця.

 3. Сторони зобов’язуються зберігати конфіденційну інформацію, отриману в результаті виконання цього Договору, за винятком випадків, коли це письмово санкціоновано іншою Стороною або вимагається державними органами відповідно до чинного законодавства. За розголошення конфіденційної інформації винна Сторона несе відповідальність згідно з чинним законодавством.

 4. Договір є публічним і безстроковим та діє до його припинення будь-якою зі Сторін у порядку, встановленому цим Договором або чинним законодавством, але у будь-якому випадку до моменту остаточного його виконання Сторонами. Цей Договір вважається погодженим Замовником та укладеним за місцезнаходженням Виконавця з дати акцептування.

 5. Виконавець самостійно у відповідності та на виконання вимог чинного законодавства України визначає умови даного Договору та додатків до нього, які є його невід’ємними частинами. Виконавець має право самостійно змінити та/або доповнити умови цього публічного Договору та додатків до нього, включаючи правила продажу Продукції та отримання Послуг за даним Договором. При цьому Виконавець гарантує та підтверджує, що розміщена на Сайті поточна редакція тексту цього Договору та додатків до нього, включаючи правила продажу Продукції та надання Послуг за даним Договором, є дійсною.


Виконавець за Договором – фізична особа-підприємець Черкасенко Лариса Анатоліївна (ідентифікаційний код 1656006505).